Väggsågning, klickbar bild.

 

 

Nedklippning av betongvägg med brokk