Delfinenbadet i Lund. Nedsågning av bröstor.

Slätsågning

Öppning i väggen för balk före nedsågning.