Detta är bra att veta när Ni bokar håltagning:

Krävs det bygglov för utförandet av håltagningen?

Krävs avväxling/stämpning av konstruktionen?

Finns det dolda installationer där hålet ska tas?

Tillgång till vatten?

Tillåts översågning i hörn?

Är arbetsstället känsligt för fukt?

Är håltagningen utmärkt innan vi etablerar?

Finns container eller liknande för avfallet?

Sågning med golvsåg/väggsåg kräver 3fas 16amp.

Borrning >350 mm i diameter kräver 3fas 16amp.